ورزش به مغز کمک می کند باهوش تر و قوی تر شود.

طی تحقیقات انجام شده روی 25 ورزشکار مرد با استفاده از تردمیل افزایشی هرکدام به مدت 30 دقیقه ورزش کم و با شدت بالا انجام گرفته شد که عملکرد مغز قبل و بعد از ورزش بررسی شده است.

نتایج نشان داد فعالیت بدنی با شدت کم بر شبکه های مغز که مسئول کنترل شناختی و پردازش توجه هستن تاثیر مثبت بگذارد.

مانند راه رفتن و یا تمرینات سلامتی به افزایش توانایی مغز کمک می کند.

ورزش های سبک به طراوت مغز و تفکر بهتر کمک می کند.

ورزش با شدت بالا به تعدیل واکنش هیجانی کمک می کند.

همه ی ما باید زندگی کنیم و همه باید کار کنیم، به نظر می رسد ورزش هر دوی این موارد را بهتر و مفید تر می کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید