مفصل شانه یکی از پیچیده ترین مفاصل بدن است.  در واقع از دو مفصل مجزا تشکیل شده است، مفاصل گلنوهومرال و آکرومیوکلاویکولار، که با هم کار می کنند تا انعطاف پذیرترین مفصل را در بدن ایجاد کنند.  هم گلنوهومرال (مفصل توپی و کاسه ای که در آن استخوان بازو بازو به کتف می رسد) و هم آکرومیوکلاویکولار (مفصل فوقانی شانه جایی که ترقوه به کتف می رسد) توسط یک شبکه متراکم عضلانی در کنار هم نگه داشته می شوند.  غضروف و تاندون ها.  این بدان معناست که با گذشت زمان فرسودگی و تمرینات نادرست می تواند بر این شبکه سفت تأثیر بگذارد و مشکلاتی را در شانه ایجاد کند که از آزاردهنده خفیف تا بسیار دردناک متغیر است.

 

وقتی متوجه می‌شویم که خود مفصل شانه به تمام ماهیچه‌های اصلی بالاتنه متصل است و دامنه حرکتی آن از طریق آنها نیرو می‌گیرد، تصویر پیچیده‌تر می‌شود.  این بدان معناست که آسیب دیدگی شانه به راحتی رخ می دهد و زمانی که اتفاق می افتد تقریباً بر هر نوع حرکت بالای بدن که می توانید تصور کنید تأثیر می گذارد.  در قرن بیست و یکم درک ما از آسیب‌ها با سه رویکرد متمایز تاندیوپاتی، درد و آزمایش اصلاح علائم ارائه می‌شود.  برای درک اینکه چه چیزی در این رویکرد متفاوت است، مهم است که به آنچه به طور سنتی استفاده می شد نگاه کنید.  یک آسیب ورزشی منجر به تعدادی از معاینات طراحی شده برای تعیین محل خاص آسیب می شود (آنچه اکثر متخصصان آسیب های ورزشی آن را "تجزیه و تحلیل آسیب شناسی سایت" می نامند.  تعیین نوع دقیق یا توکال آسیب به دلیل اینکه آنها فاقد ویژگی یا حساسیت هستند. این امر باعث می‌شود که متخصص درمان چنین آسیبی با گستره محدودی از انتخاب‌های عمومی و نه خاص انتخاب شود.

اینجاست که طب ورزشی امروزی به آسیب‌ها نزدیک می‌شود: من تادون هستم.  در حالی که در بیشتر موارد ضایعات شامل پارگی عضله یا حتی پارگی می شود، علت اصلی اغلب در ضعف ناپایداری تاندون هایی است که آنها را لنگر می اندازد و از آنها حمایت می کند.  با پرداختن به این نیاز، به عضلات توانبخشی سرگین شانس بهتری برای بهبود موفقیت آمیز داده می شود.  این امر در مورد مفاصل پیچیده مانند شانه که شبکه تاندون‌ها نقش مهمی در مسیرهای درد عمل می‌کنند صادق است.  درد ناشی از آسیب شانه از دو منبع پنماری است.  تحریک اعصاب (به نام درد) و خروجی مغز.  این بدان معناست که معمولاً به آسیب ساختاری که در شانه وارد شده است ژله‌ای ضعیف است، به عنوان مثال، ردیابی ناحیه درد و درک دقیق از کجا ناشی می‌شود و چه چیزی باعث آن می‌شود، برای درک اینکه دقیقاً چه درمانی باید اعمال شود، کلیدی است.

 

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید